Sushi Party Tray

120.00

((36 pcs) 4 pcs each: tuna sushi, salmon sushi, white tuna sushi, fluke sushi, shrimp sushi, kani sushi, eel sushi, striped bass sushi, yellow tail sushi)